Huis en tuin

Alles wat u moet weten over funderingsproblemen

funderingsproblemen?
462views

Heeft uw woning te maken met funderingsproblemen? Of heeft u het vermoeden? Dan is dit artikel voor u bedoeld. Funderingsproblemen kunnen een enorme zorg aan uw hoofd zijn. Het kan namelijk tot een hoge kostenpost of zelfs gevaarlijke situaties leiden. Belangrijk is dus dat er zo snel mogelijk wat aan gedaan wordt. Maar eerst is het aan te raden om uzelf te informeren. Hoe ontstaan dergelijke problemen nou precies? En wat kunnen de gevolgen zijn? In dit artikel leest u alles wat u moet weten omtrent funderingsproblemen.

Oorzaak van funderingsproblemen

Funderingsproblemen kunnen op diverse manieren ontstaan. Echter zijn er in Nederland een aantal oorzaken die het meest voorkomen. We hebben het dan over de volgende 5 oorzaken:

  • Externe factoren, zoals veel verkeer of zware bouwactiviteiten, veroorzaken trillingen in de grond die de draagkrachtige grond waarop de fundering gebouwd is aantast.
  • Aantasting van de bodemgesteldheid, zoals bij inklinking van veen- of kleigrond, zorgt ervoor dat de fundering niet langer de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.
  • Vochtverlies, zoals bij verdamping van grondwater, tast de grond waarop de fundering gebouwd is aan. Dit beïnvloed de draagkrachtige eigenschap.
  • Geconcentreerde belasting, bijvoorbeeld door een constructiefout, kan ervoor zorgen dat één punt van de fundering overbelast wordt. De fundering kan het hierdoor begeven.
  • Verschillende funderingstypen, zoals wel eens voorkomt bij een aan- of uitbouw, zorgen voor een ongelijkheid die op den duur tot problemen kan leiden.

Gevolgen van funderingsproblemen

Funderingsproblemen leiden er vaak toe dat een huis verzakt. Net als dat er verschillende oorzaken hiervoor zijn, heeft de verzakking van een huis ook verschillende gevolgen. Over het algemeen onderscheiden we de volgende:

  • Scheuren in muren » de muren van uw woning ‘rusten’ op de fundering. Wanneer de fundering aangetast wordt, krijgen de muren niet langer de ondersteuning die zij nodig hebben voor stabiele muren. Na verloop van tijd zullen er dan scheuren ontstaan. 
  • Klemmende deuren en ramen » de lichtste verzakking kan er al voor zorgen dat een muur of kozijn lichtelijk verzakt. Hierdoor kunnen er klemmende ramen en deuren ontstaan.
  • Merkbare scheve vloeren » de verzakking van een fundering is soms ook terug te leiden aan merkbare scheve vloeren in de woning. Wanneer een fundering verzakt kan het namelijk maar zo zijn dat de vloer hierdoor ook een verzakking ondergaat.
  • Hoogteverschil tussen trottoir en woning » een woning/fundering wordt geplaatst op basis van de andere huizen en het trottoir. Wanneer uw woning verzakt is dit in veel gevallen dus ook terug te zien aan het hoogteverschil tussen het trottoir en de woning.

Woning verzakt? Schakel snel een funderingsexpert in

Herkent u één of meerdere gevolgen van funderingsproblemen bij uw eigen woning? Schakel dan op korte termijn een funderingsexpert in voor een uitgebreid funderingsonderzoek. Zo voorkomt u verdere schade aan de fundering en woning en voorkomt u een enorme kostenpost.

Leave a Response