zakelijk

Arbeidsconflict: zelf oplossen of een mediator inschakelen?

Arbeidsconflict zelf oplossen of een mediator inschakelen
861views

Als er sprake is van een arbeidsconflict dan wil je dit natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Het is onvermijdelijk dat op een plek waar meerdere mensen samenwerken er zo nu en dan ruzie ontstaat. Het fijne is dat niet elke ruzie in een arbeidsconflict escaleert, maar als dit wel gebeurt dan is het verstandig om De Arbeidsmediator in te schakelen. Een arbeidsconflict houdt in dat er structureel onenigheid of ruzie is tussen twee of meerdere personen op de werkvloer. Dit heeft invloed op de werkzaamheden en dat is vaak niet wenselijk. Ook is het mogelijk dat er een arbeidsconflict is met de werkgever. Door te kiezen voor arbeidsmediation Amsterdam kan je een arbeidsconflict snel in de kiem smoren en zorgen dat iedere partij zich gehoord voelt.

Wat is een arbeidsconflict?

Er zijn vele mogelijke oorzaken van een arbeidsconflict. Het is mogelijk dat je als werknemer niet blij bent met een overplaatsing of je hebt het gevoel dat je onredelijke opdrachten of taken toebedeeld krijgt. Of je werkgever vindt dat je niet goed functioneert of misschien kan je gewoon een bepaalde collega echt niet uitstaan. Een aangezegd ontslag kan tevens een aanleiding vormen voor een arbeidsconflict. De gehele situatie rond een arbeidsconflict kan zorgen voor mentale en fysieke problemen. Je kan hierbij denken aan een burn-out of bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

Hoe los je een arbeidsconflict op?

Het is mogelijk om naar de rechter te stappen. Deze kan zich over de situatie buigen en een uitspraak doen. In veel gevallen zijn er makkelijkere, goedkopere, snellere en prettigere manieren om een arbeidsconflict op te lossen. Een goede keuze hiervoor is arbeidsmediation Amsterdam. Er zijn verschillende mediatiors die gespecialiseerd zijn in arbeidsconflicten zoals De Arbeidsmediator. Met mediation worden beide partijen aangespoord om samen een oplossing te zoeken en te vinden. Het belangrijkste hierbij is dat iedere partij gehoord wordt en zijn standpunt kan innemen zonder direct veroordeeld te worden op wat diegene te zeggen heeft.

Wat houdt mediation precies in?

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Alle betrokken partijen gaan onder leiding van een mediator in gesprek en samen wordt er geprobeerd om een oplossing te vinden voor de onderlinge problemen die er spelen. Bij mediation gaat het er dan ook om overeenstemming te bereiken over de manier waarop het desbetreffende conflict de wereld uit geholpen kan worden. Alle partijen gaan samen in gesprek over het onderlinge conflict. Mediation kan verschillende vormen aannemen. Er wordt vaak eerst onderzocht of er een herstel van de originele relatie mogelijk is. De werkrelatie herstellen en voortzetten zal in sommige gevallen gewenst zijn en in andere gevallen juist niet. Als dit niet gewenst is wordt er gezocht naar een nette manier om jullie wegen te scheiden.

Wat is de rol van een mediator?

Een mediator kan net dat verschil maken om een goed gesprek onderling te voeren. De mediator bedenkt niet zelf oplossingen, oordeelt niet, neemt geen beslissingen en verplicht geen van de betrokken partijen tot iets. De rol van de mediator is het proces begeleiden en ondersteunen van de gesprekken. Er wordt gezorgd voor een goede balans en gelijkwaardigheid tussen alle betrokken partijen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat alle relevante zaken ook openlijk besproken worden.

Leave a Response