health

Coaching en psychologie: hoe vult het ene gebied het andere aan?

coaching
437views

Alle mensen hebben behoeften en hebben uiteindelijk een steun nodig om met de natuurlijke hindernissen van het leven om te gaan.

Voor elke levensfase en voor elke situatie is er een aanbevolen proces, zoals therapie, coachingstraject, mentorschap, elk met de specifieke professional voor elk gebied.

Veel mensen zijn zich niet bewust van het verschil tussen coaching en psychologie en kiezen, niet zelden, slechts één van deze benaderingen om het probleem op te lossen waarmee zij worden geconfronteerd. Coaching en psychologie hebben echter niet hetzelfde doel, en hebben heel verschillende technieken en methoden!

Om je goed te laten begrijpen wat de verschillen zijn tussen coaching en psychologie, zullen we elk van de benaderingen analyseren.

Psychologie

Psychotherapie helpt het individu zichzelf beter te leren kennen, interne conflicten op te lossen, een gedragsanalyse te maken en te groeien ten overstaan van moeilijke situaties. In deze benadering wordt het verleden van de persoon behandeld om de huidige situatie te verbeteren.

Daarom maakt psychotherapie een diepgaand onderzoek mogelijk van bepaalde problemen of symptomen waarmee de persoon te kampen heeft. De wortel van deze problemen kan bijvoorbeeld in de kindertijd of jeugd van de betrokkene liggen.

De psycholoog streeft er dus naar de redenen te zoeken voor iets dat bepaald gedrag heeft uitgelokt, een diagnose te stellen en de nodige interventies uit te voeren.

Coaching

Coaching verwijst naar de bekwaamheid van people management, technieken voor persoonlijke ontwikkeling, het waarderen van individuele bekwaamheden en deze te relateren aan een proces van voortdurende verbetering en evolutie.

Er zij echter op gewezen dat Coaching niet klinisch van aard is, noch geïndiceerd is om te werken aan psychologische klachten. Alle technieken, methoden, instrumenten en concepten zijn gericht op het heden en de toekomst, met als doel problemen op te lossen en het leven systemisch te maken op alle gebieden.

Coaching of psychologie: welke keuze?

Er is geen aanpak die beter is dan de andere, want de twee vullen elkaar aan. Deze twee gebieden zijn waardevol, maar aangezien zij verschillende doelstellingen hebben, moeten zij worden gebruikt naar gelang van de persoonlijke behoeften van eenieder.

Daarom is het volkomen aanvaardbaar dat de persoon in dezelfde periode die een coachingsproces ondergaat, een psychologische controle ondergaat bij specialisten die verschillende aspecten zullen behandelen.

Leave a Response