Auto&vervoercar tech

Drie cruciale tips voor de beste autoverzekering afsluiten

266views

Voor een groot aantal verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden (het merendeel eigenlijk) geldt dat we als mensen niet verplicht zijn om ze af te sluiten. Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is de autoverzekering. Niet alleen in Nederland, maar bij uitbreiding in alle lidstaten van de Europese Unie geldt de wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten waarmee je schade kan dekken die wordt aangericht met je voertuig aan derden. Het gaat hierbij in Nederland om de zogenaamde WA-verzekering. Dit is zeker niet het enige type verzekering die kan worden afgesloten voor het verzekeren van je auto, integendeel. Wil je ook graag de andere mogelijkheden ontdekken en wil je graag ontdekken wat de meest cruciale tips zijn bij het afsluiten van een autoverzekering? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

Tip 1: Vergelijk grondig de verschillende autoverzekeringen die er bestaan

Het spreekt voor zich dat er op de markt niet zomaar sprake is van één enkele autoverzekering, integendeel. We maken dan ook een onderscheid tussen drie verschillende soorten verzekeringen die voor je auto afgesloten kunnen worden. Op dit vlak kan je concreet denken aan de volgende:

  1. De WA-verzekering voor auto’s;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

De enige autoverzekering die volgens de Nederlandse wetgeving verplicht dient te worden afgesloten is de zogenaamde WA-verzekering. Voor dit type van autoverzekering geldt echter dat ze niet voor iedereen de beste keuze zal zijn. Met deze verzekering is het namelijk uitsluitend mogelijk om de schade in te dekken die je mogelijks aan zal richten aan derden. Met andere woorden, de schade die je eigen auto lijdt zal op deze manier nooit worden afgedekt of verzekerd.

Toch eigen schade aan je auto laten verzekeren?

Het spreekt voor zich dat er ook een autoverzekering bestaat die het mogelijk maakt om de schade aan je eigen auto in te dekken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van de WA+ beperkt cascoverzekering. Op deze manier kunnen verschillende dreigingen worden ingedekt. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld concreet om brandschade, financiële schade door diefstal, schade als gevolg van een inbraak, etc. Ook schade veroorzaakt door een aanrijding met een wild dier is ingedekt.

De WA+ beperkt cascoverzekering is duidelijk al een vrij omvangrijke autoverzekering. Het kan echter altijd nog beter. Zo is het bijvoorbeeld eveneens mogelijk om ervoor te kiezen om de allrisk af te sluiten. Voor dit type van autoverzekering geldt in de praktijk dat ze als enige ook de schade indekt die door jou zelf is veroorzaakt. Met andere woorden, ben jij onbewust tegen een paaltje aangereden en heb je daardoor schade opgelopen aan de carrosserie van je eigen voertuig? Dan zal je tot de vaststelling komen dat dergelijke schade zonder probleem door de verzekeraar zal worden vergoed. Hou er evenwel uiteraard wel rekening mee dat dit type autoverzekering over een stevig prijskaartje beschikt. Het loont uiteraard wel de moeite om hier even bij stil te blijven staan.

Tip 2: Kies de verzekering in functie van jouw persoonlijke situatie

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat een autoverzekering in tal van verschillende vormen kan worden afgesloten. We maken hierbij zoals aangegeven een onderscheid tussen de WA-verzekering, de WA+ beperkt en de WA+ volledige cascoverzekering. Voor welke van deze drie mogelijkheden jij gaat kiezen zal worden bepaald door verschillende factoren. Al deze factoren hebben betrekking tot jouw persoonlijke situatie. Denk hierbij concreet aan:

  • Het aantal kilometers die je per jaar gaat afleggen;
  • Over welke waarde jouw auto beschikt;
  • Hoeveel budget je beschikbaar hebt voor je autoverzekering;

Het spreekt voor zich dat het merendeel van de mensen over een uitgesproken voorkeur beschikken voor het afsluiten van een zo compleet mogelijke autoverzekering. Dat gezegd hebbende is de prijs die je voor een allrisk moet betalen lang niet altijd even interessant, integendeel. In de praktijk kan dat immers sterk afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de waarde die je auto heeft. Hoe hoger die waarde is gelegen des te interessanter het afsluiten van een allrisk bijvoorbeeld wordt. In ieder geval, ben je helemaal klaar om een autoverzekering af te sluiten? Dan mag het duidelijk zijn dat je er altijd goed aan doet om rekening te houden met je persoonlijke situatie.

Tip 3: De prijs van je autoverzekering drukken kan zonder verlies aan dekkingen

De autoverzekering is zoals je ongetwijfeld wel weet één van de weinige verzekeringen die in Nederland (en in de rest van Europa) wettelijk is verplicht. Dat brengt natuurlijk een bepaald probleem met zich mee. Het spreekt immers voor zich dat veel mensen het elke maand moeten zien te rooien met een beperkt aantal financiële middelen. Bij het afsluiten van een verzekering voor een auto spreekt het voor zich dat er altijd een bepaalde financiële verbintenis wordt aangegaan waaraan je moet zien te voldoen. Dat niet zomaar voor even, maar doorgaans voor een langere periode.

Wanneer je een vergelijking hebt uitgevoerd met als doel om een bepaalde autoverzekering af te sluiten zal je tot de vaststelling komen dat de prijs die je daarvoor moet betalen zomaar eens je beschikbare budget (aardig) kan overschrijden. Dat is uiteraard ongelofelijk vervelend. Dit onder meer omdat je uiteraard wil kunnen rekenen op de best mogelijke dekkingen voor je auto. Gelukkig bestaan er in de praktijk tal van verschillende manieren om de premie van je autoverzekering te drukken zonder dat je daarbij rekening moet houden met een verlies aan dekkingen zoals:

  1. Verhoog het eigen risico van de verzekering van je auto;
  2. Schrap dekkingen die je niet echt nodig hebt;
  3. Kies voor de verzekeraar die je de laagste premie kan aanbieden;

In het bijzonder de eerste tip blijkt er in de praktijk toch wel één te zijn die niet zelden over het hoofd wordt gezien. Voor een behoorlijk aantal mensen geldt dat ze nog altijd vermoeden dat het eigen risico iets is wat door de verzekeraar wordt vastgesteld. In de basis is dat inderdaad het geval, maar dat betekent niet dat jij daar niets aan kan veranderen. Als (potentiële) verzekeringnemer heb je namelijk altijd de mogelijkheid om het eigen risico bij je autoverzekering bereidwillig te verhogen. Op die manier kan je de periodieke verzekeringspremie best behoorlijk drukken. Bezoek de website Alpina.nl om de vergelijking te maken.

Leave a Response