sport

Een eerste kennismaking met stikstof

422views

Het is algemeen bekend dat er op onze planeet heel wat verschillende elementen voorkomen. Eén van deze elementen is stikstof. Dit is een vaak voorkomend element dat zelfs is terug te vinden in de lucht die we elke dag inademen. In deze lucht komt stikstof voornamelijk voor in haar pure en bovendien ook niet-reactieve vorm. Deze vorm van stikstof is dan ook volledig onschadelijk. Een klein gedeelte van de stikstof die zich op onze planeet bevindt beschikt over een reactief karakter. Het betreft hier chemische verbindingen die stikstof bevatten en die er bovendien om bekend staan onmisbaar te zijn als voedingsstof voor de natuur. Zou jij graag meer over stikstof te weten willen komen? Lees dan vooral snel verder.

Wanneer is reactief stikstof een probleem?

Er wordt vaak gesteld dat reactief stikstof altijd een bepaald gevaar met zich meebrengt. Dit is slechts deels correct. Het klopt inderdaad dat er potentiële gevaren zijn verbonden aan reactief stikstof, alleen is het in de praktijk zo dat, dat gevaar altijd afhankelijk is van de hoeveelheid waarin ze voorkomt. De belangrijkste recreatieve stikstofverbindingen waarvan sprake is en die door de mens zelf worden uitgestoten zijn de volgende:

  • Ammoniak;
  • Stikstofoxiden.

De reden waarom de bovenstaande verbindingen schadelijk zijn hoeven we niet echt ver te zoeken. Het is namelijk zo dat deze emissies erom bekend staan reeds een verslechtering van de luchtkwaliteit te veroorzaken nog voordat ze ergens neerslaan. Is er sprake van een teveel aan stikstof? Dan is het van belang om er rekening mee te houden dat dit een niet onaanzienlijk risico met zich mee kan brengen voor onze natuur.

Welke hinder ondervindt onze natuur precies?

Het is reeds geruime tijd bekend dat stikstofdepositie een niet onaanzienlijk probleem vormt voor natuurbeheer. Dit komt omdat de depositie kan leiden tot bodemverzuring en tot vermesting. In het laatste geval is er sprake van een overaanbod aan voedingsstoffen. Deze kan dan zorgen voor een ontwrichte natuur. Voor soorten die behoeften hebben aan een aanzienlijke hoeveelheid aan stikstof geldt uiteraard dat zij van deze situatie kunnen profiteren. Het gevolg zal dan zijn dat ze alle plaats zullen innemen ten koste van de andere soorten. Dit betekent concreet dat een overvloedige hoeveelheid aan deze stof ervoor kan zorgen dat de biodiversiteit aardig in het gedrang komt. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn.

Kritische depositiewaarde

Nederland blijkt een slechte leerling te zijn voor wat betreft het beschermen van de natuur tegen de impact van een teveel aan stikstof. Het is dan ook zo dat in ons land de kritische depositiewaarde voor stikstof op 72 procent van de landnatuur wordt overschreden. Het gaat hierbij om de grens waarvoor geldt dat erboven het risico bestaat dat de kwaliteit van onze natuur significant wordt aangetast. Bovendien is er nog sprake van een extra negatieve factor. Het zou dan ook bijvoorbeeld zo zijn dat stoffen, zoals met name stikstofoxiden en ammoniak, een negatief effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Dit niet alleen op directe wijze, maar ook door de bijdrage die ze leveren aan de vorming van fijnstof. Ga naar TNO.nl voor meer informatie.

9 Comments

  1. Scrap metal resource recovery Metal recycling Iron scrap inventory

    Ferrous material industry representation, Iron scrap reclamation services, Scrap metal market competition

  2. Copper scrap profit margin Copper scrap equipment Metal recycling and reclaiming center
    Copper cable scrap storage and transportation, Metal waste inventory, Copper scrap usage

    Metal reclamation facility, Scrap copper trading, Copper cable scrap composition, Metal scrap retrieval

Leave a Response