Mens&gezondheid

Wat moet je weten over het levenstestament?

602views

Wat moet je weten over het levenstestament?

Het spreekt voor zich dat iedereen zich wel bewust is van het bestaan van een document dat het zogenaamde testament wordt genoemd. We weten daarbij ook allemaal dat dit document eigenlijk pas boven water komt op het ogenblik dat er een persoon is komen te overlijden. Tegenwoordig bestaat er echter ook zoiets als een levenstestament. Voor dit document geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft relevant is op het ogenblik dat de persoon in kwestie nog in leven is. De inhoud van dit document zorgt er onder meer voor dat er een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld om bijvoorbeeld de bankzaken te regelen. Zou jij graag ook meer te weten willen komen over de inhoud waar levenstestamenten over kunnen beschikken? Dan moet je vooral even snel verder lezen.

Welk probleem stelt er zich bij veel mensen op latere leeftijd?

Het komt in de praktijk niet zelden voor dat mensen op latere leeftijd af te rekenen krijgen met mentale problemen. Deze hoeven helemaal niet ernstig te zijn, maar het kan wel als gevolg hebben dat de personen in kwestie liever belangrijke (administratieve) verplichtingen aan zich voorbij laten gaan. Op zich is dat geen enkel probleem zolang er maar een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld. Van belang is bovendien dat deze persoon ook kan worden herkend door bijvoorbeeld financiële instellingen. Veel mensen denken dat het eenvoudig opstellen van een standaarddocument daarvoor voldoende is. In de praktijk is dat echter helemaal niet het geval, integendeel.

Wat is het belangrijkste voordeel van een levenstestament?

Het belangrijkste voordeel waar je op kan rekenen bij een levenstestament heeft te maken met het feit dat ze wordt vastgelegd bij de notaris. Dit betekent dat ook banken de aangestelde vertrouwenspersoon zonder probleem zullen herkennen. Op deze manier wordt er voorkomen dat je op latere leeftijd te maken krijgt met vervelende verrassingen of problemen. Het is bovendien op deze manier ook altijd honderd procent duidelijk welke persoon door jou is aangesteld als vertrouwenspersoon. Hier kan dan ook op geen enkele manier nog discussie over bestaan.

Waar rekening mee houden bij een levenstestament laten opmaken?

Er dient rekening mee te worden gehouden dat er uiteraard een aantal zaken zijn waar je bij een levenstestament laten opmaken rekening mee zal willen houden. Neem nu bijvoorbeeld de precieze inhoud van dit document. In de praktijk kan er worden vastgesteld dat de inhoud nog wel eens behoorlijk kan verschillen. Als persoon die het document wenst te laten opmaken is het dan ook mogelijk om ze zo uitgebreid te maken als je zelf wil. Let wel, het spreekt voor zich dat de keuzes die je op dit vlak maakt ook een invloed zullen hebben op de kostprijs van het document.

Standaard geldt voor een levenstestament laten opmaken dat je kan rekenen op een kostenplaatje dat ergens zal zijn gelegen rond de 500 euro inclusief BTW. In de praktijk blijkt echter soms dat deze kostprijs een stuk hoger kan zijn gelegen. Dat is het gevolg van het feit dat mensen over zeer uitgebreide eisen beschikken voor het document in kwestie. Hoe dan ook, standaard kan je dus rekening houden met een prijs van ongeveer 500 euro inclusief BTW voor een dergelijk document.

Leave a Response